Paket mobilnosti in spremembe v sektorju transporta

Paket mobilnosti in spremembe v sektorju transporta

Kakšne spremembe in prednosti prinaša sveženj Evropske unije o mobilnosti? Novi predpisi vzpostavljajo ravnotežje med izboljšanimi delovnimi in socialnimi pogoji za voznike in svobodo prevoznikov, da opravljajo čezmejne storitve, prispevajo pa tudi k varnosti v cestnem prometu. Odpravljajo dvoumnosti prejšnjih določb in pomagajo k enakomerni uporabi zakonodaje v vseh državah članicah.

Več o spremembah preberite v nadaljevanju ali v letaku, ki ga je pripravil TAHO CENTER:

 

Kaj je paket mobilnosti?

Sveženj EU o mobilnosti je celovit sveženj zakonov in predpisov, ki jih uvaja Evropska unija, ti novi zakoni pa so pomembni za prometni sektor. Ta sveženj je bil sprejet leta 2020, nova pravila pa se uporabljajo v različnih fazah, tako da se lahko prometni sektor počasi začne prilagajati tem novim zakonom. Sveženj mobilnosti je razdeljen na sveženj mobilnosti 1, ki vključuje pravila, ki so se začela uporabljati takoj, in sveženj mobilnosti 2, pravila, ki sledijo pozneje.

Paket mobilnosti sestavljajo: uredba, ki ureja dostop do trga cestnega prevoza blaga in do opravljanja poklica cestnega prevoznika v tovornem ali potniškem prometu; uredba o najdaljšem delovnem času in minimalnem času počitka za voznike ter glede določanja položaja s tahografi ter direktiva o pregledu zahtev za izvrševanje in določitvi predpisov o napotitvi voznikov.

Paket mobilnosti - časovnica

Razlogi za uvajanje paketa mobilnosti in želeni učinek

Obstaja več razlogov, zakaj se je EU odločila vključiti nov sveženj za mednarodni promet:

Varnejše delovno okolje

Del novih zakonov zagotavlja varnejše delovno okolje za voznike, vključno z minimalnim časom za počitek, ki zagotavlja, da so vozniki dobro spočiti. Agencijski voznik, ki začasno dela za drugo podjetje na drugi strani meje, bo v tej državi prejel minimalno plačo.

Poštena konkurenca

Pred paketom mobilnosti je imela vsaka država svojo zakonodajo na področju prometa. Zato so bila izplačila voznikomi v nekaterih državah veliko nižja kot v drugih. Z novimi zakoni imajo vsi vozniki enake pravice. Zaradi tega morajo prevozna podjetja pošteno konkurirati z različnimi sredstvi, da bi bile njihove storitve privlačne za stranke.

Banner Tahograf - ZAMENJAVA TAHOGRAFOVVarnost na cesti

Čas vožnje se natančneje beleži, vključno s časom počitka, ki ga morajo vozniki upoštevati. Koncentracija in budnost na cesti se izboljšata, kar zmanjšuje možnost nesreč. Tako so ceste varnejše za voznike tovornjakov in druge udeležence v prometu.

Onemogočanje zlorab in manipulacij

Sistem pametnega tahografa in senzorja hitrosti pomeni izboljšane varnostne ukrepe in dodatno zaščito pred nedovoljenimi posegi in manipulacijami podatkov tahografa.

Enostavnejši nadzor

Velika težava starih predpisov je bila, da so se zakoni v posameznih državah razlikovali. To je omogočalo napake in oteževalo inšpekcijske preglede predpisov. Z novimi zakoni, ki veljajo za vse države EU, bodo imeli regulatorji lažje delo.

Za koga velja paket mobilnosti?

Novi sveženj mobilnosti bodo morale upoštevati vse države Evropske unije. Nekateri zakoni veljajo za vsa prevozna podjetja, drugi pa le za določen sektor ali prevoz nad določeno maso. Poleg tega lahko države uvedejo dodatne zakone, ki dopolnjujejo evropski sklop pravil. Odpravljanje zakonov EU ni dovoljeno.

Kakšne so spremembe?

Sveženj o mobilnosti bo torej vplival na vse države EU, vendar kaj to pomeni v praksi? Del nove zakonodaje je začel veljati v letih od 2020 do 2023. Novi zakoni se bodo uvajali tudi v letih 2024 in 2025.

Več o spremembah preberite v letaku, ki ga je pripravil TAHO CENTER:

Začasna prekinitev odprave pomanjkljivosti na izdanih voznikovih karticah za digitalni tahograf

Začasna prekinitev odprave pomanjkljivosti na izdanih voznikovih karticah za digitalni tahograf

Družba CETIS d.d., pooblaščeni izdajatelj kartic za digitalne tahografe Republike Slovenije, vas obvešča, da sta bili v avgustu 2023 na veljavnih voznikovih karticah ugotovljeni dve pomanjkljivosti.

Kljub omenjenima pomanjkljivostma SO KARTICE VARNOSTNO IN FUNKCIONALNO BREZHIBNE. Osnovni namen tahografskih kartic – nadzor nad aktivnostmi voznika, kar prispeva k večji varnosti v prometu, – je zagotovljen. Avtentičnost kartice je mogoče preveriti z uporabo sistema Tachonet.

CETIS G2 kartice - menjava karticV avgustu so imeli nekateri vozniki težave ob kontrolah nadzornih organov v tujini, saj so jih po zelo podrobnem pregledu kartic zaradi omenjenih pomanjkljivosti kaznovali. Od seznanitve s prvim primerom se s problematiko intenzivno ukvarjamo skupaj z ministrstvom in na evropski ravni iščemo najbolj optimalne rešitve. Od 21. avgusta 2023 smo na sedežu podjetja začeli te pomanjkljivosti odpravljati. Da bi zagotovili hitrejšo obravnavo, smo zagotovili dodatno osebje, podaljšali delovni čas, omogočili presnemavanje podatkov s kartice tudi na sedežu podjetja in ureditev zadeve tudi po pošti.

Po mnenju EU komisije pa omenjena odprava napak žal ne zadostuje. Potrebni bodo dodatni ukrepi. Tako kot v nekaterih drugih evropskih državah (npr. na Portugalskem), pri katerih so bile ugotovljene podobne pomanjkljivosti, zadevo zato trenutno rešujemo na ravni EU komisije, da bi zagotovili rešitev, ki bi v najmanjši možni meri vplivala na delo voznikov in da bi bil delovni proces v podjetjih kar najmanj moten. V tem trenutku končna rešitev še ni dorečena, zato z 18. 9. 2023 ZAČASNO PREKINJAMO ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI na izdanih voznikovih karticah za tahograf.