Družba CETIS d.d., pooblaščeni izdajatelj kartic za digitalne tahografe Republike Slovenije, vas obvešča, da sta bili v avgustu 2023 na veljavnih voznikovih karticah ugotovljeni dve pomanjkljivosti.

Kljub omenjenima pomanjkljivostma SO KARTICE VARNOSTNO IN FUNKCIONALNO BREZHIBNE. Osnovni namen tahografskih kartic – nadzor nad aktivnostmi voznika, kar prispeva k večji varnosti v prometu, – je zagotovljen. Avtentičnost kartice je mogoče preveriti z uporabo sistema Tachonet.

CETIS G2 kartice - menjava karticV avgustu so imeli nekateri vozniki težave ob kontrolah nadzornih organov v tujini, saj so jih po zelo podrobnem pregledu kartic zaradi omenjenih pomanjkljivosti kaznovali. Od seznanitve s prvim primerom se s problematiko intenzivno ukvarjamo skupaj z ministrstvom in na evropski ravni iščemo najbolj optimalne rešitve. Od 21. avgusta 2023 smo na sedežu podjetja začeli te pomanjkljivosti odpravljati. Da bi zagotovili hitrejšo obravnavo, smo zagotovili dodatno osebje, podaljšali delovni čas, omogočili presnemavanje podatkov s kartice tudi na sedežu podjetja in ureditev zadeve tudi po pošti.

Po mnenju EU komisije pa omenjena odprava napak žal ne zadostuje. Potrebni bodo dodatni ukrepi. Tako kot v nekaterih drugih evropskih državah (npr. na Portugalskem), pri katerih so bile ugotovljene podobne pomanjkljivosti, zadevo zato trenutno rešujemo na ravni EU komisije, da bi zagotovili rešitev, ki bi v najmanjši možni meri vplivala na delo voznikov in da bi bil delovni proces v podjetjih kar najmanj moten. V tem trenutku končna rešitev še ni dorečena, zato z 18. 9. 2023 ZAČASNO PREKINJAMO ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI na izdanih voznikovih karticah za tahograf.