Novosti in nasveti

TA STRAN JE ŠE V IZDELAVI!

V nadaljevanju nekaj testnih objav …

Obvestilo o začasni prepovedi opravljanja dejavnosti

Obvestilo o začasni prepovedi opravljanja dejavnosti

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. Podrobnosti o sprejetem Odloku lahko preberete na povezavi: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0940 ODLOK VLADE...

read more

Začasna prekinitev odprave pomanjkljivosti na izdanih voznikovih karticah za digitalni tahograf

Družba CETIS d.d., pooblaščeni izdajatelj kartic za digitalne tahografe Republike Slovenije, vas obvešča, da sta bili v avgustu 2023 na veljavnih voznikovih karticah ugotovljeni dve pomanjkljivosti. Kljub omenjenima pomanjkljivostma SO KARTICE VARNOSTNO IN...
TAHO CENTER Obvestilo COVID-19 Odlok 1-11. 04. 2021

Obvestilo o začasni prepovedi opravljanja dejavnosti

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. Podrobnosti o sprejetem Odloku lahko preberete na povezavi: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0940 ODLOK VLADE...

Začasna prekinitev odprave pomanjkljivosti na izdanih voznikovih karticah za digitalni tahograf

Družba CETIS d.d., pooblaščeni izdajatelj kartic za digitalne tahografe Republike Slovenije, vas obvešča, da sta bili v avgustu 2023 na veljavnih voznikovih karticah ugotovljeni dve pomanjkljivosti. Kljub omenjenima pomanjkljivostma SO KARTICE VARNOSTNO IN...

Obvestilo o začasni prepovedi opravljanja dejavnosti

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. Podrobnosti o sprejetem Odloku lahko preberete na povezavi: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0940 ODLOK VLADE...

Andrej Vodenik s.p.

Sedež podjetja
Kidričeva ulica 25
3000 Celje

Delavnica za tahografe
Gaji 44, Trnovlje
3000 Celje

Vaše povpraševanje